RR Gaziantep Otizm

RR Gaziantep Otizm

Otizmin ömür boyu kaderimiz olmadığı felsefesiyle yola çıktık. 15 yıl önce Klasik özel eğitim yöntemlerinin otizmin çocukların eğitimnde yetersiz olduğunu gördük. Yola çıktığımızda otizmli veya otizm riski bulunan çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla aynı düzeye nasıl getirbilirsiz sorusuyla başladık. 

O günlerde Türkiye'de literatürde yer almayan yöntem ve tekniklerin olduğunu fark ettik ve Türkiye'de olması gereken tüm teknikleri Türkiye'ye kazandırdık. 

Özellikle Duyu Bütünleme uygulamalarını Özel Eğitim yöntemlerinin tabanında mutlaka yer alması gerektiği yönündeki iddamıza özel eğitimde söz sahibi olan otoritelerin kabul görmesi zor olmuştur. Günümüzde bir çok merkezde uygulanan Duyu Bütünleme 2008 yılında çok da hoş karşılanmamıştı. 

Doğal öğretim yöntemlerinin de yine - Özellikle Erken çocukluk dönemde- Lovas temelli yöntemlerde daha etkin olduğunu 2009'da Özel Eğitim alanında çalışan akademisyenler ve öğretmenlere anlatmaya çalıştık. Günümüzde Otizmli çocukların Eğitiminde Kullanılan, floortime, Eteçom, Nöroplay vb. yöntemler o zaman kabul görülmemekteydi. Ama bunu ısrarla sürdürdük ve günümüzde bir çok Akademisyen Etkileşim temelli ve Doğal öğretim modelleri üzerinde daha fazla akademik çalışma yürütmektedirler. 

Özel Eğitim alanına kazandırdığımız yenilikçi yaklaşımları daha da genişletmeye devam etmekteyiz. Günümüzde bir çok kurum özellikle Özel Eğitim Uzmanı Mehmet Sıddık YILDIZ'ın geliştirdiği yöntemleri kullanmayı tercih etmektedir. 

Merkezimize başvuran Otizm risk grubunda yer alan çocuklara  Çocuk ve Ergen psikiyatrları  tarafından tanı konulmuş ise bu tanı doğrultusunda Eğitsel değerlendirmeler yapılarak Bireysel Eğitim programları hazırlanmaktadır. 

Eğer tanı konulmamış ise öncelikle bir çocuk erken psikyatrı tarafından değerlendirilmek üzere yönlendirmede bulunmaktayız. Yönlendirmelere rağmen çocuk  her hangi bir tanı alamamasına rağmen Otizm risk grubunda yer alıyorsa Merkezimiz bünyesinde Özel Eğitim Uzmanı ve/veya Çocuk gelişimi uzmanı ve/veya Çocuk psikologları tarafından aşağıdaki testler uygulanmaktadır. 

1. Duyusal Değerlendirme ve Raporlandırma

2. CHAT (Erken çocuklukta otizm risk değerlendirme testi)

3. GOBTÖ-2 TV  (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu)

4. AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)*

5. DENVER II *

AYRINTILI BİLGİ: 05324161958


Misyonumuz
Gelişim riski taşıyan bebek ve çocukların en erken zamanda belirlenmesi, erken ve yoğunlaştırılmış, multi disiplinler ile çocuğun gerçek performansı belirlenerek doğru müdahale yaklaşımlarıyla gelişim farklılıkların ortadan kaldırılmayı hedefliyoruz.
Vizyonumuz
Dinamik yeniliğe açık bireyselleştirilmiş programların geliştirilmesi, her çocuk özeldir prensibiyle hareket ederek diğer kurum ve kişilere de örnek olabilecek programların geliştirilmesine katkı sağlamak, İlgili bilim alanlarının bilimsel çalışmalarına katkı sağlamak, Ulaşabildiğimiz riskli bebek ve çocukların her türlü gelişim risklerini ortadan kaldırmaya yönelik programların geliştirilmesi, hazırlanması ve uygulanmasıdır.
Değerlerimiz
Her çocuk özeldir ve her çocuk en iyi eğitimi hakkeder. Anne babanın çocuğun hayatında yer almasını ve evliliğin sarsılmasını engelleyecek her türlü desteklerin sağlanması mutlak gerekliliktir.
İlkelerimiz
Erken tanı ve müdahale esastır. Ailenin eğitime katılımı esastır. Süreklilik esası Eğitim programı sona erene kadar korunmalıdır. Kurumumuzda çalışan eğitim personelinin mesleki donanımı sağlanarak her bireye ayrı ve detaylı programların hazırlanıp uygulanması esastır.