DUYUSAL ENTEGRASYON PROGRAMI
DUYUSAL ENTEGRASYON PROGRAMI

Duyu bütünleme terapisi 1960 lı yıllarda Amerikalı Fizyoterapist J.Ayres tarafından, University of Southern California 'da yapılan araştırma ve çalışmaların ardından  uygulamaya konulmuş, devam eden süreçte tün dünyada, çocuklar için, özellikle otizm başta olmak üzere birçok problemin çözümünde oldukça önemli bir terapi yöntemi olarak uygulanmaya başlanmıştır. Duyu bütünleme terapisinde çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu sayede çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır. Kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duysal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olur.   Kurumumuzda Duyu Bütünleme Türkiye’de 3. Gaziantep’te ise ilk duyu bütünleme merkezi olarak 2008 yılından beri Özel Eğitim Uzmanı Mehmet Sıddık Yıldız direktörlüğünde tüm uzmanlarımız tarafından  uygulanmaktadır.