For Brain, İşitsel Terapi, Forbrain, Tomatis
Forbrain
Forbrain

NEDEN FORBRAIN KULLANMALISINIZ?

 

Dikkat

Forbrain`de kullanılan dinamik ses filtresi, dikkati yoğunlaştırma yolunda beyni eğiterek, sadece dikkat düzeyinin yükselmesini değil, işitsel işlemleme ve duyu bütünleme alanında da ilerleme kaydedilmesini sağlar.

 

Konuşma

Forbrain, daha net ve etkili bir iletişim için, konuşmada akıcılık, telaffuz, sesler arası ayrım ve ritimde iyileşme sağlanmasına yardım eder!

 

Bellek

Forbrain, okuma, yazma ve hatta karşılıklı konuşma gibi beceriler üzerine etki eden kısa süreli belleğin gelişmesine yardım eder.

 

FORBRAİN İŞİTME TEKNOLOJİSİ

FORBRAIN® kulaklık takımı, kullanıcı tarafından seslerin üretimi ve işlemlenmesine yardımcı olmak üzere, yüksek frekanslı titreşimleri güçlendirir. Patentli elektronik dinamik ses filtresi, çevre gürültüsünü bastırarak, kullanıcının kendi sesinin daha güçlü bir şekilde ön plana çıkmasını ve böylece sinir sisteminin önemli bir duyusal egzersiz yapmasını sağlar. Aynı zamanda, uzun ünlüleri ve dilin yapısında kritik önem taşıyan diğer sesleri güçlendirerek yönlendirir. Bunun sonucunda ortaya çıkan ses, kulaklar ve havadan iletim yerine, sinir sistemi ve beyne doğrudan kemikler üzerinden iletilir.

 

Kemikten ses iletimi ile duyusal mesajlara yönelik dikkat artırılır

“Kendi sesimizi, kemiklerimiz üzerinden dinleriz.`` Bir ses üretmek istediğimizde, ses tellerimiz titreşir. Bu titreşimler, bir yandan havadan iletim yoluyla kulak zarına ulaşırken, asıl olarak kemiklerimiz üzerinden iç kulağa iletilir. Kulaklarımızı kapattığımızda bile kendi sesimizi güçlük çekmeden duyabilmemizin nedeni budur. Havadan iletim sırasında çevresel gürültünün de etkisiyle ortaya çıkan iletim kayıplarının önüne geçtiği için, kemikten ses iletimi büyük önem taşır.

 

Forbrain® kemik yapı üzerinden gerçekleşen ses iletimini güçlendirerek işlev görür. Yüksek hassasiyete sahip mikrofonla donatılmış kemikten iletim kulaklık takımı sayesinde, kullanıcının kendi sesine dönük algısı yükselir; iletilen ses mesajındaki bilgilerin analiz edilip özümsenmesi kolaylaşır. Kendisini en uygun dinleme koşullarına konumlandıran kullanıcı, söylemekte olduğu şeylere yönelik dikkatini artırır.

 

Forbrain® kulaklıkları şakaklara yerleştirildiği ve bu sırada kulaklar açık kaldığı için, kullanım sırasında çevredeki seslerin algılanması devam eder.Kullanıcı, dış sesleri keserek sadece kendi sesine odaklanmadığı için, kendisini gerçekten ilgilendiren seslere odaklanma becerisini de geliştirir. Bunun yanında, Forbrain® kullanımı sırasında diğer kişilerle (anne-baba, öğretmen, terapist vb.) normal bir şekilde konuşup iletişim kurabilir.

 

Dinamik ses filtresi ile duyusal bilgi kalitesi yükseltilir

Kemikten ses iletimi, kullanıcının kendi sesini dinleme becerisini yükseltirken, konuşma yoluyla verilmek istenen mesajlar da yüksek bir ses kalitesinde üretilir! Forbrain® kullanıcının ses şiddetine bağlı olarak tepki veren bir dinamik ses filtresiyledonatılmıştır.

 

Kullanıcı, kendi sesini, filtrelenmiş ve değişken algısal zıtlıklar yüklenmiş halde duyar. Ses üzerinde yaratılan bu değişiklikler, asıl olarak sözcüklerin başlangıç kısmında ve uzun ünlülerde ortaya çıkar. Bu “net sesler``, dilin yapılanmasında büyük rol oynamaktadır. Bu yeni ses algısıyla karşılaşan kullanıcı, kendi sesinin kalitesi ve ritmini de eşzamanlı olarak ve farkında olmadan, önemli ölçüde geliştirir.

 

Ek olarak, bu değişken filtreleme işlemi, yüksek frekanslı sesleri güçlendirecek, alçak frekansları ise sönümlendirecek biçimde yapılandırılmıştır. Bunun sonucunda, kortikal uyarım ve beyin enerjisi üzerinde temel rol oynayan yüksek frekanslı harmonilerin iletimi öne çıkarılır.

 

Dinamik ses filtresi, kullanıcının işitme işlevini iyileştirmekle kalmaz ve vestibüler sistemin tümü üzerine etki ederek, beden hareketlerini yönetimi, bedensel denge, motor planlama ve yön bulma alanlarında gelişme kaydedilmesine yardımcı olur. Böylece, ses kalitesi ve ritminde iyileşmesağlanacak, dinleme işlevi ve ortama uyum sağlama becerisi gelişecek, odaklanma ve konsantrasyonda aşama kaydedilecek, özgüven yükselecektir.

 

Forbrain® okuma (kavrayışın iyileşmesi) ve spor (daha verimli antrenmanlar) gibi ilave performans alanlarında yürütülen faaliyetlerde gelişme sağlar. Gürültüye karşı hassasiyetinizi azaltır, kendi sesinizle daha kolay temas kurmanızı olanaklı kılar ve böylece özgüvene katkıda bulunur. Bedeniniz, gündelik Forbrain® kullanımı sayesinde, işitsel bilgileri daha yüksek kalite düzeyinde algılar.

 

FORBRAIN UYGULAMA ALANLARI

 

Duyularınızı Keskinleştirin!

Forbrain®`de yer alan dinamik ses filtresinin, kullanımıyla, duyu sisteminiz, başka duyusal girdilerle sesleri daha verimli bir şekilde bütünleştirme yolunda eğitilir ve böylece çeşitli alanlarda önemli gelişmeler sağlanır. Ses tonunuz daha net ve belirgin hale gelir. Forbrain®, ses kalitenizin yükselmesine yardım etmekle kalmaz ve aynı zamanda daha dikkatli bir dinleme etkinliği sergilemenize, iletişim becerilerinizi geliştirmenize katkıda bulunur. Bu ve başka değişiklikler, iş, ev ve okul yaşamında olumlu etkiler doğurur. Forbrain® uygulamaları, gündelik hayatınızın bir parçası olan her etkinliğin kolaylaşmasını ve daha keyifli hale gelmesini olanaklı kılar.

 

Okuma ve Yazma

Ses algısının daha net hale gelmesi ve seslerin daha verimli bir şekilde işlemlenmesi, yazılı sözcüklere yönelik kavrayışı da büyük ölçüde iyileştirir. Elde edilen bu okuma kolaylığı, beyninizi hareket geçirir ve daha fazla okumak için sizi motive eder. Forbrain® mikrofonu ve dinamik ses filtresi üzerinden gerçekleştirilen konuşma ve sesli okuma egzersizleri, işitsel algınızı güçlendirir ve enerji düzeyinizi yükselterek motivasyon sağlar. Gelişen duyu işlemleme becerileri, aynı zamanda akıcı bir konuşmanın ve yazılı ifade becerilerinin de önünü açar.

 

Sözel ve Kısa Süreli Bellek

Sesinizin tekrarlayan egzersizlerde kullanımı, beyninizin bu yönde eğitilmesini sağlar. Bu tekrarlayan egzersizler, iç kulakta, işitsel sinir yolları üzerinden sözel ve kısa süreli bellekle bağlantısı bulunan salyangoz yapısını etkiler. Forbrain® sistemini kullanarak konuşma ya da sesli okuma çalışmaları yaptığınızda, söz konusu işitsel sinir yollarının harekete geçirilmesi yoluyla, bellek işlevlerinin daha kolayca devreye sokulması sağlanır. Gündelik Forbrain® kullanımı, belleğin gelişimini destekler.

 

Dikkat ve Sonuca Gitme

Dikkatle ilgili sorunlar, pek çok zaman, ses algısındaki güçlüklerden kaynaklanır. Bedenimize ulaşan duyusal bilgilerin %80`i kulaklarımız aracılığıyla iletilir ve beynin genel uyanıklık ve dikkat seviyesi açısından bu iletimin rolü belirleyicidir. Forbrain®, kemikten ses iletiminin güçlendirilmesi ve dinamik ses filtresinin kullanılması yoluyla, ses işlemlemede ve buna bağlı olarak dikkat düzeyinde gelişme sağlar. Böylece, önemli bir verimsizlik kaynağı haline gelebilen dikkat dağıtıcı etkilerin bir kenara itilmesi becerisi gelişir. Dikkat seviyesinin daha uzun süreler boyunca korunması sonucunda, düşünceler berraklaşır, üretkenlik artar ve bellek gelişir.

 

Odaklanma

Zihniniz durmaksızın farklı düşünceler arasında gidip geliyor mu? Düşüncelerinizin dağınık olduğunu ve gevşeme konusunda güçlük çektiğinizi mi hissediyorsunuz? Hassas bir şekilde ayarlanmış, yüksek kalite Forbrain® mikrofonunun kullanımı sayesinde ses netliğinde ve işitsel algıda kaydedilen ilerleme, belli bir konuya odaklanmanıza ve bir görevi tamamlayana kadar konsantrasyonu sürdürmenize yardım eder. Forbrain®`in düzenli kullanımı, odaklanma becerinizi artıracak ve böylece gün boyunca işleriniz ve görevlerinize daha kolay bir şekilde konsantre olmanızı olanaklı kılacaktır.

 

Konuşma, Akıcılık ve Telaffuz

Kemikten Ses İletimi, ses netliği ve duyu bütünlemede gelişim sağlayarak iletişim becerilerini yükseltir. Konuşmaya dönük farkındalık ve algıdaki bu gelişim, fonolojik ve dilsel farkındalığın ön koşuludur. Dilin temel seslerini yorumlama becerisi şeklinde tanımlanan fonolojik farkındalık, net bir konuşma için kilit önem taşır. Okuma becerisinin gelişimi de yine fonolojik farkındalığın, seslerle sözcükler arasında hassas ilişkiler kurma yetisinin öne çıkarılmasıyla bağlantılıdır. Kemikten ses iletimi, sözel bilginin bellekte saklanmasını ve gerektiğinde oradan alınıp kullanılmasını da etkileyen fonolojik döngünün gelişiminde kritik rol oynar. Forbrain®, bu şekilde hem işitsel sözel belleğin güçlenmesine, hem de konuşmaya da sözel akıcılığa katkıda bulunur.

 

Motivasyon, Özsaygı ve Özgüven

Duyusal algıyı, odaklanma becerisini ve konuşma netliğini yukarı taşıyan, bunları sekteye uğratabilecek etmenleri en aza indiren Forbrain®, sinir sisteminin yatışmasını sağlar. Forbrain®, doğrudan sinir sistemi üzerine etki ederek, konuşma sırasında dikkatinizi odaklamanıza, beyninizdeki ses ve diğer duyusal kaynaklı karmaşayı azaltmanıza yardımcı olur. Bu değişiklikler, sinir sistemini yatıştırıp güven duygusunu pekiştirerek, harekete geçme ve başarıya ulaşma yolunda sizi motive edecektir.

 

DETALI BİLGİ: 05324161958